Jeanne Gaakeer
M
M
Jeanne Gaakeer

Prof.mr.dr. Jeanne Gaakeer studeerde Engelse Taal-en Letterkunde in Utrecht en was vervolgens enige jaren werkzaam als docent Engels in het middelbaar onderwijs. Daarnaast voltooide zij de studies Nederlands recht en Wijsbegeerte in Rotterdam waar zij in 1995 ook promoveerde op De waarde van het woord, een studie van Law and Literature, een interdisciplinaire richting binnen de rechtstheorie. Zij is sedert 1990 verbonden aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid te Rotterdam, nu Erasmus School of Law. Sinds 2017 is zij hoogleraar Jurisprudence: Hermeneutical and Narrative Foundations, waar zij zich toelegt op onderzoek naar de betekenis van narrativiteit voor de rechtspraktijk, in het bijzonder voor de rechterlijke oordeelsvorming. Daarnaast is zij senior raadsheer in de strafsector van het Gerechtshof Den Haag, waar zij werkzaam is sinds 2008. Van 2005 tot 2017 was zij bijzonder hoogleraar Rechtstheorie met als onderzoeksterrein het verband tussen recht, taal en literatuur. De focus van haar internationaal georiënteerde onderzoek hiervoor was op de methodologische aspecten van dit verband alsmede op de betekenis ervan voor de rechtspraktijk en de rechtspraak. Zij beheert de website van het European Network for Law and Literature, (www.eurnll.org) dat samenwerkt met The Nordic Network for Law and Literature en het Italiaanse AIDEL. Van 2000 tot 2008 was zij rechter bij de rechtbank Middelburg. In 2013 ontving zij de J.B. White Award van de Association for the Study of Law, Culture and Humanities.