Concept

Defne Ayas, Remco van Bladel, Maria-Louiza Ouranou

Ontwerp

Studio Remco van Bladel

Technische Ontwikkeling

Systemantics

Contentmanagement Systeem

Hylex

Disclaimer

Formerly knows as Witte de With doet er alles aan om de volledigheid en juistheid van alle gepubliceerde informatie te garanderen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Noch het instituut, noch degenen die de betreffende informatie heeft verstrekt zijn verantwoordelijk voor de schade die kan ontstaan als gevolg van fouten, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede technische storingen.

Copyright

De inhoud van deze website is beschermd op grond van de auteurswet. Tenzij toegestaan op grond van de Nederlandse wet, is het niet toegestaan om (enig deel van) de website te openbaren of te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het instituut en de eventuele betrokken partner.