Morality is een gelaagd project dat in 2009 en 2010 plaatsvond bij Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam.

Hoewel aan bepaalde morele principes doorgaans niet wordt getwijfeld, blijven de richtlijnen die moraliteit ons biedt vaak ambivalent en amorf. Het zijn net deze amorfe of grijze zones die dit project wil onderzoeken, met als belangrijkste vraagstuk de problematische plaats die deze zones in ons leven opnemen.

Het Morality project werd opgezet als een uitnodiging om na te denken, en te praten over die situaties in ons dagelijks leven, waar een duidelijk onderscheid tussen goed en slecht, tussen hoe de dingen zijn en hoe ze zouden moeten zijn, ontbreekt.

Het project werd gekenmerkt door de behoefte – inherent aan de hedendaagse kunst – om ruimte te creëren voor actieve, geëngageerde vormen van observatie of “toeschouwerschap” die niet vooraf gevormd zijn door morele of ideologische uitgangspunten.

Morality poneert geen stellingen die juist of fout, goed of slecht zijn, maar wil een platform creëren voor een breed scala van benaderingen die een totalitaire opvatting van moraliteit in vraag stellen en waarbij de klemtoon ligt op de minder tastbare krachten en attitudes die ons denken en gedrag sturen.

Het eenjarige programma was opgedeeld in meerdere Aktes die plaatsvonden tussen oktober 2009 en november 2010. Daarbinnen werden zes tentoonstellingen bij Witte de With gerealiseerd: Beautiful from Every Point of View; From Love to Legal; I Could Live in Africa; Power Alone; Remember Humanity; en Of Facts and Fables. Het omvatte ook de tentoonstelling Nether Land die plaatsvond bij het the Dutch Culture Centre in Shanghai als onderdeel van de World Expo 2010. Andere onderdelen van Morality waren het filmprogramma And the moral of the story is…; het performanceprogramma Let Us Compare Mythologies; het symposium Rotterdam Dialogues: Morality (vergezeld van een masterclass) en interventies op de gevel van Witte de With onder de noemer “Between You and I”. Naast de tentoonstellingen kon het publiek ook deelnemen aan het programma via een web-platform.

De verschillende Aktes waren opgezet als voorzichtige hypotheses die belangrijke thema’s in het hedendaagse politieke denken en leven vanuit een onverwachte hoek benaderden. Na jarenlange contemplatie, overweging en reflectie is dit boek Morality in Fragments de laatste Akte die Morality samenvat en besluit.

U kunt de e-book aanschaffen via:

iOS version
Kindle edition