Voortbouwend op de eerste presentatie van een Western Recording in het Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig (MUMOK) in Wenen en in nauwe samenwerking met de kunstenaar toonde Witte de With deze installatie in een bredere samenhang, die ook werk in andere media omvatte, en zo een unieke en geconcentreerde kijk op Poledna’s artistieke praktijk mogelijk maakte. Het project in Witte de With ⎼ waarvan de architectonische tentoonstellingsopzet door Poledna werd ontwikkeld⎼ bestond verder uit een filmprogramma en deze publicatie.

Mathias Poledna is geïnteresseerd in symbolen die maatschappelijke verandering kenmerken en in de historische dimensie van culturele fenomenen. In zijn werk houdt hij zich bezig met de voorwaarden voor het waarnemen van historische codering, met vormgevingsconventies en met mechanismen voor authenticiteitsverklaringen, inclusief het sociale en mediale apparatus waardoor deze worden voortgebracht.

In het verlengde van deze kritische benadering van instellingen en representatievormen wordt in de filminstallatie Western Recording het opnameproces zelf als uitgangspunt genomen: de opname van een zangpartij in de legendarische “Western Recorders” studio in Los Angeles. De vele referentieniveaus die deze omgeving biedt, evenals de intrinsieke spanning tussen de huidige functie en de historische betekenis, gebruikt Mathias Poledna om een complex historisch landschap te creëren dat zowel de interpretatie van een nummer uit 1969 omvat als het voorkomen, de houding en het optreden van de vertolker. Poledna creëert via herhaling en verandering, verdubbeling en asynchroniciteit een spanning die essentieel is voor een historisch vertaling en verwerkt deze in een concrete ruimtelijke setting.

In eerdere werken hield Poledna zich al bezig met de ontwikkelingen binnen het postminimalisme, het conceptualisme en de institutionele kritiek. De voor Western Recording gekozen manier van projecteren lijkt aan te sluiten bij zijn vroegere fascinatie voor de verhouding van die ontwikkelingen tot moderniteit en historiciteit.