David Lamelas – A New Refutation of Time is een special publicatie en catalogus van de tentoonstelling A New Refutation of Time, welke plaats vond bij Witte de With van 5 April – 25 Mei 1997.

A New Refutation of Time is de titel van een essay van Jorge Luis Borges welke werd gebruikt in Lamela’s film Reading of an Extract from ‘Labyrinths’ by J.L. Borges.

In de tentoonstelling en catalogus David Lamelas – A New Refutation of Time, ligt de nadruk op de ontwikkeling van Lamela’s werk vanaf de jaren zestig tot midden jaren zeventig. Tijdens deze periode verschijnt de notie van tijd in verschillende werken, waarin de mogelijkheden worden ontdekt van literaire en cinematografische fictie in de beeldende kunst. Voor Lamela intensiveert de relatie tussen een statisch en bewegend beeld de beleving van de realiteit zoals in een narratieve benadering. Deze tentoonstelling toonde de grondleggers van het kritisch denken over de rol van kunstinstellingen, de staat van de kunst en de kunstmarkt, de realiteit van een afbeelding versus de poëtische beleving. Door het tonen van volledige achtergrondinformatie over deze initiatiefnemers, hopen we de discussie te verbreden en verdiepen over de nieuwe hedendaagse rol van kunst.

De print editie van deze publicatie is uitverkocht.
De digitale publicatie is hier beschikbaar:
iOS versie
Kindle versie