Welke kunstenaars hebben de basis gelegd voor de hedendaagse cultuurproductie? Witte de With Center for Contemporary Art organiseerde tussen 2008 en 2009 een reeks maandelijkse lezingen waarin deze vraag gesteld werd aan toonaangevende kunsthistorici en critici. Ieder van hen werd gevraagd te spreken over het werk van een door hen gekozen kunstenaar.

Een selectie van deze inzichtbiedende lezingen is gebundeld in het boek Cornerstones. De publicatie bevat de volgende bijdragen: George Baker, “The Squatter: Reconsidering Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon”; Donald Kuspit, “The Phallic Woman: Conflict and Fragmentation in Louise Bourgeois’s Concep­tion of the Female Body”; Chantal Pontbriand, “Yvonne Rainer—from Choreography to Cinematog­raphy: The ‘Idea of Community’”; Ina Blom, “Videosociality: Rethinking the Social Memory in 1970s’ Video Art” [on Lynda Benglis and Robert Morris]; Douglas Crimp, “Action around the Edges” [around the practice of Gordon Matta-Clark]; Anne M. Wagner, “Acconci and the Senses”; Peter Osborne, “An Interminable Avalanche of Categories: Medium, Concept, and Abstraction in the Work of Robert Smithson (or, Against ‘Sculpture’)”; Dominic van den Boogerd, “René Daniëls Revisited”; Helmut Friedel, “Gerhard Richter’s Palette Paintings”; Kaja Silver­man, “Behold the Invisible” [on Jeff Wall]; Mieke Bal “Earth Aches: The Aesthetics of the Cut” [on Doris Salcedo]; John C. Welchman, “Fête Accompli: Mike Kelley’s Day is Done”; Sven Lütticken, “Gerard Byrne’s Talking Pictures: Different Repetitions in The New Sexual Lifestyles and 1984 and Beyond”; Dorothea von Hantelmann, “On the Socio-Economic Role of the Art Exhibition.”

Deze rijke collectie essays plaatst een historische benadering van het hedendaagse op de voorgrond, zonder echter een nieuwe canon te willen opstellen. Iedere auteur heeft zijn eigen karakteristieke benadering – van een persoonlijk verhaal tot een dieptebeschouwing van een afzonderlijk werk, van sociale interpretatie tot filosofische analyse, waarbij onderliggende vooronderstellingen (zoals de centrale rol of aard van de kunstenaar) in twijfel worden getrokken.

Cornerstones is verkrijgbaar bij Witte de With (en in onze nieuwe webshop), via Sternberg Press en via de hieronder genoemde distributeurs.