Programma—Hans van Dijk — Dai Hanzhi
M
M
Hans van Dijk — Dai Hanzhi
24 mei 2014 – 4 januari 2015

Witte de With Center for Contemporary Art (Rotterdam) presenteert een bijzonder samenwerkingsverband met Ullens Center for Contemporary Art (Beijing), dat bestaat uit een programma over het leven en werk van de Nederlandse curator, leraar en kunsthandelaar Hans van Dijk (1946 – 2002), die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van hedendaagse kunst in China. Het programma wordt in gang gezet met twee tentoonstellingen, in Beijing en Rotterdam, en heeft als doel om Van Dijks werk en nagedachtenis de zichtbaarheid en erkenning te geven die het verdient.

Om het onderzoek naar en de geschiedenis van Van Dijks werk een platform te geven, bestaat het programma verder uit een speciale publicatie, een conferentie en andere evenementen in samenwerking met lokale en internationale partners. Daarnaast is er de ambitie om een stichting op te richten die gewijd is aan het onderzoek naar Chinese hedendaagse kunst, als hommage aan Van Dijk. De verschillende onderdelen van dit programma werden ontwikkeld om zowel inzicht te geven in Van Dijks nalatenschap, als in de recente geschiedenis van hedendaagse kunstpraktijken in China.

De tentoonstelling Dai Hanzhi: 5000 Artists is onderdeel van dit project, en is van 4 september 2014 tot 4 januari 2015 te zien bij Witte de With. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal over Van Dijk, en de belangrijke rol die hij speelde in de vroege hedendaagse kunst in China in de late jaren ’80 en de vroege jaren ’90. Enkele kunstenaars die nauw met hem samenwerkten, zoals Liu Ding, Zheng Guogu, Zhang Peili, Wang Xingwei en Ding Yi zijn door Witte de With gevraagd nieuwe werken te ontwikkelen voor deze tentoonstelling; daarnaast worden werk van andere kunstenaars, archiefmateriaal en exemplaren van door Van Dijk ontworpen ‘Ming’-meubilair getoond.

Het eerste deel van het project Hans van Dijk: 5000 Names vindt van 24 mei tot 10 augustus plaats bij Ullens Center for Contemporary Art in Beijing, gevolgd door Dai Hanzhi: 5000 Artists van 4 september 2014 tot 4 januari 2015 bij Witte de With Center for Contemporary Art.

Dit project werd gerealiseerd in opdracht van Ullens Center for Contemporary Art, Beijing en Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam.

Over het programma

Defne Ayas, directeur van Witte de With, motiveert haar beslissing om dit project te organiseren als volgt: “Toen ik in China woonde en werkte viel het mij op hoeveel van mijn collega’s –kunstenaars, curatoren en galeristen– met zoveel waardering spraken over Hans van Dijk. Voor hen was hij een mentor en speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun werk.” Hoewel Witte de With in het verleden al werk van enkele belangrijke Chinese kunstenaars toonde is dit de meest omvangrijke tentoonstelling over Chinese kunst voor het Centrum tot nu toe: “Toen Marianne Brouwer ons benaderde met haar onderzoek naar Hans van Dijk en haar plannen voor dit project hebben we geen moment getwijfeld.”

Hans van Dijk: 5000 Names en Dai Hanzhi: 5000 Artists zijn twee tentoonstellingen die gericht zijn op het archiveren en presenteren van Van Dijks curatoriale oeuvre. Dit oeuvre omvat ruim 40 tentoonstellingen die hij organiseerde in China en Europa waarmee hij uitwisseling mogelijk maakte tussen hedendaagse kunstenaars uit China en daarbuiten. Voor deze presentaties werden Van Dijks uiteenlopende activiteiten in Beijing grondig onderzocht met speciale aandacht voor zijn inzet om het werk van opkomende kunstenaars onder de aandacht te brengen en te promoten. Dankzij Van Dijk kregen veel van hen een eerste kans om door te breken bij een groter, internationaal publiek.

In beide tentoonstelllingen is een prominente rol weggelegd voor een nauwkeurig gecatalogiseerd en opvallend compleet lexicon. Hierin wordt de geschiedenis van de moderne en hedendaagse kunst in China gedocumenteerd aan de hand van meer dan 5000 tussen 1880 en 1980 in China geboren kunstenaars. Dit lexicon, dat gevonden werd op de computer van Van Dijk, is een baanbrekend document dat hem tientallen jaren kostte om samen te stellen en waarin details te vinden zijn van de tentoonstellings- en publicatiegeschiedenis van vrijwel elke invloedrijke Chinese kunstenaar.

Tentoonstellingscurator Marianne Brouwer merkt hierbij op: “In China is men zich al lange tijd bewust van het belang van Hans van Dijk voor de Chinese kunstwereld – als curator en kunsthandelaar legde hij, vooral in vroege jaren ’90 van de vorige eeuw, verbanden tussen kunst in China en het westerse kunstsysteem. Het vinden van het lexicon heeft een grote verandering teweeggebracht in de manier waarop wij zijn nalatenschap moeten beschouwen. In de tentoonstellingen laten wij een digitale versie zien die door Hans werd gemaakt, hoewel hij ook een boek ontwierp dat hij had willen uitgeven in druk. De voorbereidingen voor het oprichten van een stichting om zijn nalatenschap te behouden zijn nu in volle gang en een van onze eerste aandachtspunten is om het lexicon te ontsluiten, maar ook om de mogelijkheden voor publicatie verder uit te werken.”

Marianne Brouwer werd bij het samenstellen van de tentoonstellingen geadviseerd door Andreas Schmid en Zhang Li.

Deze tentoonstelling in twee delen is samengesteld door Marianne Brouwer en ontwikkeld in samenwerking met Philip Tinari (Directeur, UCCA) en Defne Ayas (Directeur, Witte de With), samen met Venus Lau (Curator, UCCA), Samuel Saelemakers (Associate Curator, Witte de With), en Ian Yang (Curatorial Fellow, Witte de With). Samengesteld met assistentie van Andreas Schmid en Zhang Li. De tentoonstelling is gemaakt in opdracht van het Ullens Centre for Contemporary Art, Beijing (24 mei - 10 augustus) en Witte de With Centre for Contemporary Art, Rotterdam (4 september 2014 - 4 januari 2015).