Als onderdeel van de Culturele Hoofdstad 2001 programma’s van Rotterdam en Porto hebben Witte de With, Museu Serralves en Porto 2001 een groep internationale kunstenaars uitgenodigd om nieuw werk te maken, gericht op de stad en de stedelijke ruimte.

Squatters bestaat uit twee periodes, Squatters #1 is gericht op het creatieve gebruik en hergebruik van ‘bezette’ ruimte, Squatters #2 is gewijd aan de morfologie van de stad en de ervaring van (architectonische) ruimte.

Deelnemende kunstenaars

Squatters #1: Francis Alÿs, Juan Cruz, Angela Ferreira, Ceal Floyer, Giuseppe Gabellone, Runa Islam, Damián Ortega, Miguel Palma en Costa Vece.

De kunstenaars werd gevraagd nieuwe werken te produceren voor een specifieke locatie. De verschillende historische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden waarin elk instituut zich bevindt, waren een belangrijke factor in de keuze voor een gecombineerde presentatie van autonome kunstwerken en site specific projecten. Zijn in Porto de projecten specifiek gericht op gekozen plekken die zich buiten het gangbare tentoonstellingscircuit bevinden, in Rotterdam fungeertSquatters als metaforische evenknie waarin gangbare en symbolische relaties tussen instituut en omgeving worden bevraagd en hergedefinieerd.

Squatters hekelt kwesties over kunst in de openbare ruimte, maar anticipeert verder op de notie van de publieke ruimte, en de toegankelijkheid, perceptie en interpretatie van specifieke plekken in het kader van beeldende kunst. Als vervolg op het letterlijke kraken van ruimtes, een activiteit die (in Nederland) van oudsher een sterke cultuurgebonden status heeft, is een typisch fenomeen in de hedendaagse kunst het bevechten of innemen van plekken, werkelijk of virtueel, die (nog) niet zijn gedefinieerd als praktijk voor artistieke activiteit. Het kunstwerk wordt hier opgevat als een gebeurtenis, waarin het niet waarneembare wordt vertaald naar het algemeen sociale, en waarin gerefereerd wordt naar het politieke als gegeven waar het werkelijke functioneren van de stad ter discussie staat. Deze kwesties en andere vinden in Squatters een platform in negen individuele presentaties.

Met dank aan: The British Council; Fonds BKVB, Amsterdam; Fundação Calouste Gulbenkian, Lissabon; Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, Lissabon; Instituto de Arte Contemporânea, Lissabon; Istituto Italiano per i Paesi Bassi, Amsterdam; Rotterdam 2001; en Rotterdam Festivals.

—Ondersteund door

The British Council; Fonds BKVB, Amsterdam; Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon; Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, Lisbon; Instituto de Arte Contemporânea, Lisbon; Istituto Italiano per i Paesi Bassi, Amsterdam; Rotterdam 2001; Rotterdam Festivals.