Van oktober 2009 tot september 2010 staat Witte de With in het teken van Morality.

Morality is een samenstelling van onderling verbonden projecten verdeeld in verschillende aktes. Het programma behelst een reeks van vijf gerelateerde groepstentoonstellingen, waaraan meer dan vijftig internationale kunstenaars deelnemen, een symposium, een filmcyclus, een performanceprogramma, een webplatform en een publicatie. Parallel aan het programma geven Witte de With en SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) opdracht voor vier opeenvolgende interventies op de buitengevel van het gebouw van Witte de With. Het rijk geschakeerde Morality programma startte in oktober 2009 begint en duurt tot en met november 2010.

Moraliteit is een provocerend, maar ook onvermijdelijk thema in een wereld die wordt bepaald door ervaringen van oorlog, verplaatsing, politieke en economische crises, de opkomst van religieuze stereotyperingen en de radicalisering van bestaande doctrines en ideologieen. Moraliteit is tegelijkertijd een breed onderwerp dat iedereen op verschillende manieren beenvloedt. Van de badkamer tot het parlement; moraliteit functioneert in een onbegrensd gebied van sociaal engagement. Zh bewegend tussen alledaagse keuzes, lichamelijke instincten en abstracte, ongrijpbare algemene ideeen. Moraliteit is noch een basis, noch een superstructuur, maar een fijnmazig netwerk van invloeden die buiten de wet opereren. Het bestuurt gereguleerde en ongereguleerde sociale ruimtes en beenvloedt ons dagelijks leven op subtiele, verleidelijke en onverwachte manieren. Toch is er geen unieke of zuivere bevestiging van deze notie te geven. Meerdere morele standpunten – vaak in tegenspraak met elkaar – geven voeding aan de posities die wij, als politieke subjecten, innemen ten opzichte van de gebeurtenissen in de wereld om ons heen.

Schijnbaar eenvoudig en tegelijkertijd verontrustend ingewikkeld, vormt moraliteit een ideaal leidmotief voor een programma dat juist de kritische aspecten van de fragmentatie van het dagelijks leven wil onderzoeken. In plaats van het presenteren van uitspraken die opgevat kunnen worden als goed of fout, deugdzaam of kwaadaardig, wil het project Moralityruimte creeren voor een grote varieteit aan zienswijzen die het totale concept van moraliteit problematiseren. Daarbij ligt de focus op de minder tastbare krachten en gedragsnormen die vorm geven aan ons denken en gedrag.

Ook online bezoekers van Witte de With kunnen participeren in Morality; door een bijdrage te leveren aan het interactieve webplatform. Tot nu toe hebben we binnen Morality reeds zeven tentoonstellingen gepresenteerd, waaronder Act VIII: Nether Land in het Dutch Culture Centre in Shanghai als onderdeel van de World Expo 2010 en verder een filmcyclus, een performance programma en façadeprojecten van het Russische kunstenaarscollectief AES+F, de Duitse kunstenaar Isa Genzken, de Spaanse kunstenaar Maider López en het huidige façade project van Ayse Erkmen, getiteld 15-5519.

—Ondersteund door

Morality is mogelijk gemaakt door de genereuze ondersteuning van de Mondriaan Stichting en SNS REAAL Fonds.