Kapwani Kiwanga is geboren in 1978 in Hamilton, Canada en woont en werkt momenteel in Parijs. In het afgelopen decennium heeft Kiwanga sculpturen, installaties, foto's, performances en video’s gemaakt die zich verdiepen in kwesties als materialiteit, sociale ongelijkheid en perceptie. Ten grondslag aan Kiwanga’s artistieke uitingen ligt in de meeste gevallen de analyse en het onderzoek van archiefmateriaal met historische verhalen en politieke gebeurtenissen. Kiwanga presenteert verschillende projecten gemaakt tussen 2016 en 2020. Elk van deze projecten evolueert rond de epistemologieën van flora, haar geschiedenissen en genealogieën. Daarnaast is Kapwani ook geïnteresseerd in de relatie van flora tot verzetsdaden, dit doet zij door de genealogieën van de bewapening van de natuur te onderzoeken. Zij bestudeert de balansen en onevenwichtigheden tussen het concept van gif en pharmakon (geneeskunde) en onderzoekt naar aanleiding van dat gegeven hoe de verhouding van dosering, de een in de ander kan transformeren. Daarmee bevraagt Kiwanga het potentieel van keuzevrijheid en weerstand door de geschiedenis heen en probeert het gebruik van plantenkennis in antikoloniale daden, bevrijdingsstrijd, verzet, zelfbescherming en zelfzorg weer te geven. Farmacopee, het maken van medicijnen, wordt door Kiwanga met deze lens onderzocht, via een divers geopolitiek spectrum dat de tijd doorkruist.

Voor haar tentoonstelling in Witte de With heeft Kapwani Kiwanga een nieuw oeuvre gecreëerd. Zij presenteert deze naar aanleiding van een onderzoek naar het creëren van een visueel verhaal dat de verschillende studies en de balans tussen pharmakon en gif omvat. Een balans tussen bescherming en agressie. De afstand tussen pharmakon tot gif is precair en benadrukt ook de zichtbaarheid en onzichtbaarheid van gevaar, gewelddaden, verzet, rebellie en zelfzorg.

Dit is de eerste solotentoonstelling van de kunstenaar in Nederland. De tentoonstelling is samengesteld door gastcurator iLiana Fokianaki en gecoördineerd door Wendy van Slagmaat-Bos.