Over—Akademie Schloss Solitude
M
M
Akademie Schloss Solitude

Akademie Schloss Solitude is een publiekrechtelijk stichting die een interdisciplinair en internationaal fellowship programma aanbiedt aan kunstenaars en wetenschappers. Sinds 1990 heeft de Akademie kunstenaars in de disciplines architectuur, beeldende kunst, de jodiumkunsten, design, literatuur en muziek / geluid en video /film / nieuwe media ondersteund met ingezetenschap en werkbeurzen. Sinds 2002 komen jongeren uit de sectoren wetenschap en bedrijfsleven ook in aanmerking voor beurzen in de sectoren kunst, wetenschap en business. Akademie Schloss Solitude wordt financieel ondersteund door de Duitse provincie Baden-Württemberg.

www.akademie-solitude.de/