Het werk van Alia Farid bevindt zich daar waar het hedendaagse stadsleven overlapt met koloniale geschiedenis. Zoals het geval is in Koeweit en Puerto Rico, landen waar de kunstenaar woont en werkt. Farid heeft zich in de afgelopen jaren vooral toegelegd op het bestuderen van de correlatie tussen het vormgeven van de omgeving en de vormgeving van de manier waarop mensen waarnemen. Zo analyseerde zij de manieren waarop machtsstructuren vertegenwoordigd zijn in het weefsel van de stad. Sociale verdrukking en migratie, nationale identiteit en zelfexpressie, maar ook de nog altijd actuele erfenis en impact van het westers imperialisme zijn onderwerpen waarmee Farid zich in haar werk heeft verhouden. Ze geeft vorm aan haar op onderzoek gestoelde praktijk in tekeningen, installaties, publieke interventies en sinds kort ook films.

In haar meest recente onderzoek richt Farid haar vizier op gemeenschappen die niet willen versmelten met de gangbare moderne cultuur. Haar interesse voor dit onderwerp werd gewekt toen zij op het spoor kwam van allerlei micro-narratieven en acties, die bijna onopgemerkt verweven blijken in het leven van alledag. Al haar onderwerpen bevinden zich in het Globale Zuiden, een term die de kunstenaar bewust gebruikt om de op diverse fronten enorme afstand tussen de Cariben en het Midden-Oosten, de twee regio’s waar Farid opgroeide en die haar nog altijd inspireren, aan te duiden en te bevragen.

Haar tentoonstelling bij Witte de With toont nieuw werk in opdracht, bestaande uit een filminstallatie. Daarnaast is haar eerdere film At the Time of the Ebb, 2019, te zien. De nieuwste film is opgenomen in Haïti en verhaalt over de nawerking van de historische revolutie op het eiland. At the Time of the Ebb speelt zich eveneens af op een eiland: het Iraanse Qeshm. Melancholisch meandert dit verhaal langs het plaatselijke ritueel van Nowruz Sayadeen (vissersnieuwjaar). In beide films zoomt Farid in op hoe groepsrituelen, breuken in het sociale weefsel en individuele verzetsdaden het mogelijk maken om te voldoen of juist te ontsnappen aan een vaste typering, of deze actief te veranderen.

Het nieuwe werk van de kunstenaar is een opdracht van Witte de With Center for Contemporary Art, in samenwerking met The Power Plant Contemporary Art Gallery, Toronto, Canada, en Contemporary Art Museum St. Louis, Verenigde Staten.

Dit is de eerste solotentoonstelling van de kunstenaar in Nederland.

—Ondersteund door

AMMODO, Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaar, techniek is mede mogelijk gemaakt door Beam Systems

—Downloads