Alejandro Cesarco heeft in de afgelopen twintig jaar gewerkt als kunstenaar, uitgever en curator. Zijn uitgebreide praktijk concentreert zich op een nauwkeurige beschouwing van affect, of zoals Cesarco het zegt, "de manier waarop betekenis wordt gevoeld." Door zijn grote belangstelling in de wending van taal in het conceptualisme, heeft hij de weloverwogen betekenis van uitdrukkingen en emotionele cadans van gevoelens onderzocht. Hoe oprecht, tegenstrijdig of ongemakkelijke deze ook kunnen zijn). Om op deze manier de gemeenschappelijke en gevarieerde talen die voortkomen uit emotionele banden en genealogieën bloot te leggen.

Cesarco's Index serie, begonnen in 2000, omsluit zijn artistieke praktijk en de hiervoor genoemde kernthema's. De serie wordt voor het eerst volledig gepresenteerd in de solotentoonstelling van de kunstenaar bij Witte de With.

De Index serie is een centraal en doorlopend project binnen de bredere praktijk van de kunstenaar. Elke index verwijst naar een denkbeeldig boek dat hij "niet heeft geschreven en hoogstwaarschijnlijk nooit zal schrijven”. Elk denkbeeldig boek gaat over een specifiek thema of onderwerp en verwijst naar een mogelijk verhaal, inherent aan dat thema of onderwerp. Tot op heden heeft Cesarco zes verschillende indexen gecreëerd en maakt hij een nieuwe Index voor deze tentoonstelling. De onderwerpen variëren van omvangrijke ideeën, zoals de relatie tussen schrijven en geheugen, of de herhaling van romantische archetypen, tot zeer gerichte emoties, zoals rouw of spijt.

Indexeren is een idiosyncratische manier geworden om de ontwikkeling van Cesarco's interesses te volgen. De Index serie is "een vorm van zelfportret geworden die zich in de loop van de tijd ontvouwt." "Deze doorlopende reeks is een manier van schrijven die een archief vormt van mijn lezen", zegt Cesarco. De manier waarop informatie en kennis is georganiseerd en gepresenteerd, evenals een voorkeur voor parateksten, is een doorlopende toewijding geweest gedurende zijn oeuvre. De vermeldingen in elke index maken navigatie en gebruik mogelijk - ze schetsen of beloven een verhaal - maar, ze signaleren tegelijkertijd datgene wat ervan wordt uitgesloten of tot zwijgen wordt gebracht.

—Ondersteund door

AMMODO, Tanya Leighton, de Ambassade van Uruguay in Den Haag, Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaar

—Downloads