Welke positieve en negatieve gevolgen zijn er wanneer er 'nee' gezegd wordt tegen het systeem? Ons onderwijssysteem produceert uitvallers (drop-outs) en dit werd, voor een korte tijd, een bekronend gebaar van een tegencultuur. Maar wie kiest ervoor om uit te vallen en voor wie wordt er gekozen? Docenten, museumeducatoren en andere geïnteresseerden zijn welkom bij een workshop met Wendy Tronrud in het kader van een nieuwe tentoonstelling in Witte de With, waarin verschillende gevallen van uitvallen worden onderzocht. Het fenomeen van uitval roept voortdurend meer vragen op dan antwoorden. Waaruit wordt het uitvallen symptomatisch en wat kunnen we leren van het fenomeen ‘uitvallen’ in termen van onze eigen productiviteitmodellen en manier van leven?