SPEAK OUT

De vraag Where do we go from here? is geformuleerd door Speak Out, een groep van dertien jongeren met verschillende achtergronden, van kunstdocenten in opleiding tot museologen en praktiserende en beginnende kunstenaars. Onder de vleugels van Witte de With werkten ze tussen november 2007 en april 2008 aan de totstandkoming van een serieus en prikkelend debat over kunst.

MAGAZINE

Met verschillende bijdragen – persoonlijke ontboezemingen, columns, beeldverhalen, tekeningen en interviews – onderzocht Speak Out vanuit drie verschillende invalshoeken ‘de waarde van kunst’. Wat betekent kunst? Wat is het belang? Wat is het waard? En hoe druk je dat uit?
Het magazine is gratis verkrijgbaar bij diverse hogescholen, universiteiten, bibliotheken en kunstinstellingen door heel Nederland. Het is te bestellen voor €4,00 via Witte de With (inclusief verzendkosten) of kosteloos af te halen.

WEBSITE

De website Where do we go from here? is een online platform waar kennis, meningen en persoonlijke ervaringen met betrekking tot hedendaagse beeldende kunst worden gedeeld. Jongeren geven vooral zélf input: ervaringen en meningen worden gedeeld door het uploaden van tekst, beeld en filmpjes. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van pure kennis: studenten kunnen hun essays en afstudeerscripties over hedendaagse beeldende kunst direct publiceren.
Ondertussen bestaat de redactie uit twee nieuwe leden; Annemieke Olthuijs en Dorothé van Tits.
Zie www.wheredowegofromhere.nl.

OVERKOEPELEND THEMA: DE WAARDE VAN KUNST

Met Where do we go from here? onderzoekt Speak Out vanuit drie verschillende invalshoeken ‘de waarde van kunst’. De eerste is de waarde van vernieuwing. Moet kunst altijd vernieuwend zijn? Wat is vernieuwend eigenlijk? En is ‘vernieuwende’ kunst automatisch meer waard dan andere kunst?
De tweede waarde is de waarde van het publiek en van de individuele toeschouwer. Wordt kunst gemaakt voor een selecte groep mensen of voor een ‘breed publiek’? En bepalen zij dan wat de waarde is?
De laatste waarde is de commerciële of economische waarde of misschien beter geformuleerd: de waarde van ‘het resultaat’. Het gaat daarbij niet alleen om geld, maar al het andere dat kunst kan (en misschien wel moét) opleveren. Hoe kijken beginnende kunstenaars, curatoren en jong kunstpubliek tegen deze probleemstellingen aan? Hoe moeten en willen zij zich positioneren?

Speak Out 2008 bestond uit: Nina Boas, Vincent Cardinaal, Katinka van Gorkum, Winny de Jong, Rik van der Pluym, Hugo van de Poel, Karin Schipper, Pim Top, Marlou Vrijsen, Gino van Weenen, Aline Yntema, Lise van Zaalen en Weronika Zielinska. Ondertussen bestaat de webredactie uit twee nieuwe leden; Annemieke Olthuijs en Dorothé van Tits. Onder leiding van Belinda Hak.

—Ondersteund door

de Mondriaan Stichting