10 februari 2017

Eerste planningsvergadering met alle eerste deelnemers van Cinema Olanda: Platform, een project dat in de periode 17 juni - 20 augustus 2017 plaatsvond bij Witte de With. Dit project werd samengesteld door kunstenaar Wendelien van Oldenborgh en curator Lucy Cotter, in samenwerking met Witte de With directeur Defne Ayas en curator Natasha Hoare.

Het project moet Witte de With transformeren in een flexibel platform voor groepen en individuen die een inspiratiebron vormden voor Cinema Olanda, Van Oldenborgh en Cotter's presentatie in het Nederlandse paviljoen op de Biënnale van Venetië in de zomer van 2017. Het werk van Van Oldenborgh draait om vragen over het (inter)nationale imago van Nederland ten opzichte van de huidige transformaties in het Nederlandse culturele en politieke landschap.

Het programma omvatte een reeks wisselende presentaties en zes weken publieksevenementen die (grotendeels) plaatsvonden bij Witte de With, geprogrammeerd door een groep kunstenaars, schrijvers, curatoren en cultuurcritici: Quinsy Gario, Charl Landvreugd, Patricia Pisters en Esther Peeren van de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), Jessica de Abreu en Mitchell Esajas van New Urban Collective, Katayoun Arian, Louise Autar en Max de Ploeg van First Things First en Egbert Alejandro Martina.

Tijdens deze eerste besloten planningsvergadering raken de aanwezigen verwikkeld in een discussie over de naam van de straat en de instelling. De deelnemers stellen kritische vragen over de beweegredenen van Witte de With voor het accommoderen van het project. Een van de deelnemers van de vergadering, Egbert Alejandro Martina, stelt de vraag "Wat het betekent voor een blanke instelling om kritisch werk te verrichten onder de naam van kolonisator?”, waarna een groepsdiscussie volgt over dit onderwerp en over de vraag hoe een “wit” instituut de instrumentalisatie van intellectuele arbeid door mensen van kleur kan vermijden. Daarnaast wordt de kwestie aangekaart dat de Witte de Withstraat lokaal bekend staat als de "Witter dan Wit Straat". Een van de suggesties van de groep is om de naam van de instelling voor de duur van Cinema Olanda: Platform te wijzigen. Deze suggestie en andere discussieonderwerpen worden door de instelling intern en in gesprek met Van Oldenborgh en Cotter beschouwd.

20 maart 2017

Tweede planningsvergadering met Wendelien van Oldenborgh, Lucy Cotter en programmeurs van het project bij Witte de With. Aanwezig zijn: Katayoun Arian, Louise Autar, Max de Ploeg en Amandla Awethu! van First Things First, Mitchell Esajas en Jessica de Abreu van The Black Archives, Charl Landvreugd en Egbert Alejandro Martina. Ook aanwezig waren de volgende stafleden van Witte de With: Defne Ayas, Rosa de Graaf, Natasha Hoare, Milou van Lieshout en Yoeri Meessen.

2 april 2017

In de aanloop naar de opening van Cinema Olanda: Platform, en geïnspireerd door de discussies tijdens de planningsvergaderingen, organiseert het Witte de With-personeel een teamworkshop over gelijke kansen.

6 april 2017

De discussie rond de naam van de instelling neemt een publieke wending op sociale media. Op Twitter worden verschillende tweets gepost door, en uitgewisseld tussen, oorspronkelijke Cinema Olanda: Platform-programmeurs en Witte de With-medewerkers.

10 april 2017

Reagerend op een e-mail aan alle Cinema Olanda: platform-programmeurs die na de tweede planningsvergadering door Witte de With is verstuurd, stuurt Egbert Alejandro Martina een e-mail naar Witte de With, waarin staat het eerder door hem geuite bezwaar tegen de naam van de instelling niet adequaat is geadresseerd. Hij trekt zich terug uit het project.

11 april 2017

E-mail van Witte de With aan Egbert Alejandro Martina en alle andere programmeurs, waarin staat dat de instelling "verder zal gaan met het onderzoek van de figuur Witte Corneliszoon de With en de erfenis van zijn betrokkenheid bij de Nederlandse koloniale geschiedenis in kaart wil brengen", en dat het "manieren zal overwegen om het gebruik van de naam van Witte Corneliszoon de With door de straat en de instelling aan te pakken". Wat volgt is een e-mailgesprek tussen sommige deelnemers en Witte de With, met als argument dat de hoofdvraag van Martina nog steeds niet op een zinvolle manier is beantwoord.

14 april 2017

De naam van de instelling en de kritiek daarop worden opgenomen in de agenda voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht van Witte de With, gepland voor 13 juni 2017. Dit zijn de bestuursleden: Stijn Huijts, Gabriel Lester, Jeroen Princen, Nathalie de Vries, Kees Weeda (voorzitter) en Katarina Zdjelar.

Vanaf mei 2017

In de aanloop naar de opening van de twaalfde editie van de langlopende presentatiereeks Rotterdam Cultural Histories op 7 september 2017, doet Witte de With onderzoek naar de geschiedenis van Witte Corneliszoon de With, zijn levensloop en zijn rol in het Nederlandse koloniale project, de naamgeving van de Witte de Withstraat in 1871 en die van de instelling bij de oprichting van Witte de With in 1990.

12 juni 2017

Witte de With publiceert op zijn website de tekst ‘Kennisneming: Witte Corneliszoon de With’ en stelt daarin: “We zijn ons bewust geworden van een blinde vlek in onze geschiedenis als instituut, namelijk dat wij onder deze naam activiteiten ontplooien binnen een hedendaagse kunstpraktijk die een kritische houding vooropstelt."

13 juni 2017

Kwartaalvergadering van de Raad van Toezicht van Witte de With, waarin de leden van de Raad van Bestuur tot de conclusie komen dat de gestelde vragen, waaronder die over de naam, nader moeten worden besproken. De zomer wordt gereserveerd voor zelfstudie over deze kwestie en de discussie zal opnieuw worden opgenomen in de volgende vergadering, gepland voor 5 september 2017.

14 juni 2017

Publicatie van een open brief, geschreven door een groep cultuurprofessionals, kunstenaars en activisten: Egbert Alejandro Martina, Ramona Sno, Hodan Warsame, Patricia Schor, Amal Alhaag en Maria Guggenbichler. De brief wordt in de daaropvolgende periode ondertekend door honderden mensen. Onder hen bevinden zich prominente figuren uit de kunstwereld en professionals op het gebied van dekoloniale studies.

16 juni 2017

Publieke opening van Cinema Olanda: Platform, een project met kunstenaar Wendelien van Oldenborgh en curator Lucy Cotter. Het project omvat een tentoonstelling plus een elfdelig publieksprogramma bij Witte de With in de periode 17 juni-21 juli 2017.

17 juni 2017 t/m 21 juli 2017

Met behulp van ruim veertig sprekers behandelen de elf publieke programma's die door de gastprogrammeurs van Cinema Olanda: Platform zijn samengesteld diverse aspecten van dekoloniale studies. De programma’s worden bijgewoond door honderden mensen.

20 juni 2017

Het AD Rotterdams Dagblad publiceert een artikel over de open brief aan Witte de With en de ‘Kennisneming Witte Corneliszoon de With’: "Moet 'Witte de With' zijn naam veranderen, of juist niet?" (op 19 juni online gepubliceerd onder de titel “Kunstenaars willen naamsverandering Witte de With”), geschreven door Nadia Berkelder.

23 augustus 2017

Publicatie van 'De aangekondigde dood van Witte de With', geschreven door Koen Kleijn in tijdschrift De Groene Amsterdammer. Dit is de eerste keer dat een belangrijk nationaal nieuwsplatform een ​​artikel publiceert over de discussie rond de naam. Het artikel leidt tot meer publicaties in de nationale en internationale pers. Alle tot nu toe verzamelde knipsels over de kwestie kunnen hier worden geraadpleegd.

5 september 2017

Kwartaalvergadering van de Raad van Toezicht van Witte de With, waarop unaniem wordt overeengekomen "dat er een verandering moet plaatsvinden in het deel van de naam van het centrum dat verwijst naar de Nederlandse marineofficier Witte Corneliszoon de With." Ze besluiten ook dat deze taak wordt toegewezen aan de nieuwe directeur van Witte de With, wiens naam nog bekend moet worden gemaakt.

7 september 2017

Op de website publiceert Witte de With een Algemeen bericht, waarin het genomen besluit in de bestuursvergadering van 5 september kenbaar wordt gemaakt. Diezelfde dag opent Rotterdam Cultural Histories #12: Witte de With; What's in a Name?, een presentatie die vergezeld gaat van een reeks van vijftien lunchbijeenkomsten die wekelijks plaatsvinden in de periode 12 september t/m 19 december 2017. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en de discussies worden gemodereerd door een of twee medewerkers van Witte de With.

Op dezelfde dag, ingegeven door het artikel dat in de ochtend werd gepubliceerd door AD Rotterdams Dagblad, dienen leden van Leefbaar Rotterdam geschreven vragen over de kwestie in bij het college. Deze vragen zullen worden behandeld in de raadsvergadering van 3 oktober 2017. De vragen en antwoorden zijn onder die datum opgenomen in deze tijdlijn.

12 september 2017

De eerste open lunch van Rotterdam Cultural Histories #12: Witte de With; What's in a Name?, deze keer gemodereerd door line kramer (Senior Technical Supervisor).

18 september 2017

De Raad van Toezicht van Witte de With kondigt aan dat Sofía Hernández Chong Cuy per 1 januari 2018 aantreedt als nieuwe directeur van Witte de With.

19 september tot 19 december 2017

Wekelijkse open-lunchbijeenkomsten in het kader van Rotterdam Cultural Histories #12: Witte de With; What’s in a Name?. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en de discussies worden gemodereerd door een of twee medewerkers van Witte de With, achtereenvolgens: line kramer, Sarah van Overeem-van der Tholen; Rosa de Graaf; Wendy van Slagmaat-Bos met Matthias Nothnagel; Gyonne Goedhoop; Defne Ayas; Kees Weeda; Docus van der Made; Yoeri Meessen; Jeroen Lavèn; Patrick C. Haas; Marjolijn Kok; Angélique Kool met Samuel Saelemakers; Emmelie Mijs met Ella Broek; Rosa de Graaf en Yoeri Meessen. De lunches worden bijgewoond door in totaal 96 personen, exclusief medewerkers van Witte de With.

3 oktober 2017

De antwoorden op de schriftelijke vragen die op 7 september bij het college zijn ingediend door leden van Leefbaar Rotterdam worden vastgesteld in de raadsvergadering. De vragen en antwoorden luiden:

 • Deelt u onze verbijstering en irritatie over deze beslissing van de Raad van Toezicht van het ‘Witte de With Center for Contemporary Art’? Zo nee, waarom niet?
  Stichting Witte de With, Center for Contemporary Art is een zelfstandige stichting die zelf gaat over haar eigen naamgeving. Hoe een stichting zichzelf noemt is aan hen, niet aan het college. In de afgelopen jaren hebben meer culturele instellingen hun naam gewijzigd (Max, Siberia en Rotjong werden MAAS, Rotterdamse Schouwburg, RO Theater en Productiehuis werden Theater Rotterdam, RCTH werd Theater Babel Rotterdam, Rotterdams Kamerorkest werd Sinfonia etc.) Ook toen heeft het college daar geen bemoeienis mee gehad
 • Bent u het met ons eens dat Rotterdams belastinggeld niet bedoeld is voor het uitwissen van onze geschiedenis? Zo nee, waarom niet?
  Stichting Witte de With ontvangt subsidie uit het Cultuurplan 2017-2020. De vaststelling van het cultuurplan vond plaats in november 2016 door de gemeenteraad. De subsidie wordt verleend op basis van prestatie afspraken en hier wordt jaarlijks op getoetst. Er is met de voorgenomen naamswijziging geen wijziging van die prestatieafspraken.
  -Wilt u de subsidie aan dit kunstcentrum, dat meent een toga aan te moeten trekken en onze geschiedenis te veroordelen, per direct stopzetten? Zo nee, waarom niet?
  Idem
 • Bent u bereid om de naam van Witte de With te verbinden aan een andere instelling in de stad (een die het wél verdient zijn naam te dragen) en het kunstcentrum aan te raden haar naam te veranderen in bijvoorbeeld het Ella Vogelaarinstituut? Zo nee, waarom niet?
  Net zo min als het college gaat over de voorgenomen naamswijziging van een zelfstandige stichting, kan het college een andere instelling opleggen een nieuwe naam te voeren.

31 december 2017

Defne Ayas' ambtstermijn als bestuurder van Witte de With eindigt. Na zes jaar, van 2012 tot en met 2017, heeft zij de maximale termijn voor een directeur bij Witte de With bereikt.

1 januari 2018 - heden

Sofía Hernández Chong Cuy neemt het directeursschap van Witte de With over en verhuist naar Rotterdam. Sindsdien voert ze doorlopend gesprekken over de aangekondigde naamsverandering met het personeel van de instelling en de leden van de Raad van Toezicht, evenals met lokale kunstenaars, collega's uit het vak, ambtenaren en culturele producenten in het algemeen.

januari tot april 2018

De verslagen van de openbare lunches (zie 19 september tot 19 december 2017) werden geëvalueerd en georganiseerd. Het was van groot belang dat duidelijk werd gemaakt hoe het debat over de naamsverandering zich ontwikkelde en in context werd geplaatst. Om helderheid over de debatten te scheppen en om direct precieze informatie te geven, werd een reeks tijdlijnen ontwikkeld en online gepubliceerd. De evaluatie van de verslagen en het opstellen van de tijdlijnen brachten de concrete factoren aan het licht die zouden leiden tot het formuleren van onze visie en criteria voor de naamswijziging. Dit op basis van twee principes: 1) dat de huidige naam niet de doelstelling van de instelling weergeeft, en 2) de huidige naam doet ons streven naar inclusiviteit geweld aan. Bovendien werd een agenda opgesteld om de naamsverandering in beginsel aan te pakken met veranderingen in werkwijze en samenstelling binnen de instelling, en niet alleen als een symbolisch gebaar.

Vanaf mei 2018

Openden we een nieuwe, openbaar toegankelijke en sociaal georiënteerde ruimte, gewijd aan inclusiviteit en onze toewijding om verandering aan te brengen in onze werkwijze, hoe wij anderen representeren, en hoe wij andere gemeenschappen betrekken. Dit vond plaats door het opnieuw ontwerpen van de tentoonstellingsruimte op de begane grond, ons meest zichtbare en toegankelijke ruimte. Door deze zogenaamde ‘white cube’ om te toveren naar een multifunctionele evenementruimte en boekenwinkel, voorlopig onder de naam Zonder titel, werd deze locatie onze voornaamste plek voor openbare programmering. De ruimte werd gratis opengesteld voor het publiek.

september 2018

Tegelijk met de opening van Zonder titel, werd een start gemaakt met een nieuwe benadering van programmering, educatie en maatschappelijke betrokkenheid, onder de naam Collectief Leren. Dit werd geleid door twaalf diverse deelnemers van 17 tot 23 jaar oud, deelnemers van het meerjarige fellowshipprogramma. Met Zonder titel als thuisbasis ontwikkelde dit programma nieuwe soorten programmering zoals de Sessions-serie, en bracht het ons in contact met nieuwe gemeenschappen in Rotterdam. Het had ook tot doel om, samen met het publiek, meer te leren over wat mensen bezighoudt in cultuur door nauwe banden aan te halen met de samenleving, wat in principe neerkomt op goed luisteren en een open houding.

april 2019

De naam van de nieuwe ruimte werd omgedoopt van Zonder titel naar MELLY. Dit proces vond plaats in samenwerking met de deelnemers van het fellowshipprogramma. Intussen werd hun proces hierin als case study gebruikt voor de bredere kwestie van de naamsverandering. Na een aantal workshops werd de naam MELLY gekozen, geïnspireerd door Ken Lums iconische werk Melly Shum Hates Her Job in Rotterdam. (Lees er hier meer over).

september 2019

Begon de tweede editie van het fellowshipprogramma met vijftien deelnemers. Het aanbod is ook uitgebreid met MELLY’s Buren waarbij verbinding wordt gemaakt met andere belanghebbenden in de Witte de Withstraat. Betrokkenheid bij en leren met de directe buren en stedelijke omgeving van Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst is een cruciaal onderdeel van het doorlopende initiatief voor naamsverandering. Om dit proces, het fellowshipprogramma en andere belangrijke veranderingen ten aanzien van verschillende zienswijzen te ontwikkelen, werd nieuw personeel aangetrokken waaronder een programmamaker voor Collectief Leren. In september 2019 werden nieuwe leden toegevoegd aan onze Raad van Toezicht. De invulling van deze functies omvatte een proces van openbare vacatures met inachtneming van de Code Culturele Diversiteit. Hiermee kreeg een complete taskforce vorm, samengesteld uit medewerkers die zullen werken aan onderzoek, programma’s en het volbrengen van de naamsverandering.

Dit is waar we op dit moment staan ten aanzien van de naamsverandering bij Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst. We hebben hier bij de instelling veel geleerd van dit proces, samen met de deelnemers van het fellowshipprogramma. De inspiratie en relevantie van de naam die zij voorstelden was afkomstig van een afbeelding van een buurticoon, hoe anti-heldhaftig ook, en uit de geschiedenis van de instelling zelf. Dat laatste is belangrijk wat betreft de centrale vraag in het onderzoek naar de naamsverandering van Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst: Hoe omarmen wij transformatie zonder de geschiedenis uit te wissen of te vergeten, inclusief het geheugen van de instelling, wanneer we onze naam veranderen?

Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst is gevestigd in een negentiende-eeuws gebouw dat oorspronkelijk werd ontworpen – en meer dan een eeuw werd gebruikt – als openbaar schoolgebouw. Toen het in 1990 werd geopend, deelde de instelling het gebouw met een school. Gedurende die periode werden de schoolactiviteiten voortgezet op de begane grond van het gebouw, tentoonstellingen vonden plaats op de verdiepingen erboven. Het is van grote betekenis dat we nooit opgehouden zijn met het gebouw te gebruiken waar het voor ontworpen is: een plek om te leren. Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst biedt nieuwe pedagogieën en gelegenheid om collectief te leren door de kunsten. De naamsverandering is hier een onderdeel van.

—Downloads