Wat betekent “dropping out” voor mij? Deze vraag lag aan de basis van het nieuwe werk van danser en choreograaf Johanna Tengan. Dit werk wordt opgevoerd in de zalen op de derde verdieping, in de context van Een tentoonstelling met een audioscript door Sarah Demeuse en Wendy Tronrud en een soundtrack door Mario García Torres in samenwerking met Sol Oosel. Tengan voegt een belichaamde laag toe aan de verkenning van het fenomeen van de dropout.

Het beroemde associatieve gedicht Howl (1954) van Allen Ginsberg is een belangrijke inspiratiebron voor deze performance. Ginsberg beschrijft de rafelranden van de samenleving en de bewoners van deze marges: daklozen, zieken, ouderen, verslaafden. De bewegingstaal van Tengans werk is geïnspireerd door deze verdrongen of onderdrukte figuren. Het lichaam wordt beperkt of disfunctioneel, maar ook in vervoering gebracht en ingezet als werktuig van protest en verzet.