In het kader van de tentoonstelling Bik Van der Pol – WERE IT AS IF, waarin de kunstenaars Liesbeth Bik en Jos van der Pol zijn uitgenodigd om middels een tentoonstelling het archief-in-wording van Witte de With te ontsluiten, te herschikken en te herinterpreteren, presenteren Witte de With en Open Set Summerschool een masterclass door het kunstenaarsduo.

Wat wordt verborgen, vergeten, weggegooid, of over het hoofd gezien in de dagelijkse praktijk van een internationaal cultureel instituut? Hoe kunnen we de wolk van kennis en informatie tastbaar maken die de feitelijke opeenvolging van tentoonstellingen en publicaties omgeeft?

Met aandacht voor de sociaal-economische en politieke context waarin het instituut is ontstaan, vertrekken de kunstenaars in de tentoonstelling WERE IT AS IF vanuit het idee dat culturele instellingen en hun nalatenschap zowel uit verhalen bestaan als uit kortstondige objecten en subtiele sporen. Dit langdurige, haast forensische proces onderzoekt, test en onthult dat wat verborgen ligt in de plooien van de geschiedenis. Bijzondere interesse hierbij was de spanning tussen de internationale werking van het instituut en de relatie tot haar thuisstad Rotterdam.

In de masterclass gaan Bik Van der Pol in op het vooronderzoek, het ontstaan en de uiteindelijke vorm van de tentoonstelling. Jullie zullen je gezamenlijk buigen over de vragen, problemen en keuzes die voortkomen uit het publiek maken van archieven.

Deelnemers van de masterclass onderzoeken gezamenlijk enkele kenmerkende casestudies uit de lokale context en de institutionele geschiedenis van Witte de With en gaan in groepsopdrachten aan de slag met de vraag hoe historisch site-specific archiefmateriaal kan worden onderzocht, ontsloten en geactiveerd in de context van vandaag.

Voorbeelden van case studies die ook in de tentoonstelling aan de orde komen zijn Europa, gentrification, stedelijke ontwikkelingen en sociale problematiek. Er zal in kleine groepen gewerkt worden aan het in kaart brengen van een selectie uit deze case studies en hoe deze gepubliceerd zouden kunnen worden. Een eenvoudige publicatie (simpel drukwerk, performance, presentatie) zal aan het eind van de dag gepresenteerd worden.