Marianne Flotron in gesprek met Philippe Pirotte en andere gasten over de door haar gebruikte methodes van Agusto Boals Theatre of the Oppressed in een Nederlandse verzekeringsmaatschappij, met het doel de onbewuste aansporing van werknemers bloot te leggen om zich te schikken naar de economische doelen van het bedrijf.

Gepresenteerd in samenwerking met de Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam).

Dit gesprek wordt georganiseerd in het kader van de groepstentoonstelling Surplus Authors.

Entree: €5 / €3 met korting

Over
Als onderdeel van Prompts & Triggers presenteert Witte de With Center for Contemporary Art Surplus Authors, een groepstentoonstelling die de psychologische, intellectuele en politieke dynamiek van samenwerking verkent. De menselijke neiging om zich tot anderen te verhouden maakt samenwerking wellicht de meest elementaire vorm van politiek. Dit wordt alleen al aangetoond door het hoge aantal samenwerkingsverbanden waarop onze internationale betrekkingen grotendeels zijn gebaseerd. Om inzicht te krijgen in deze vaak op macht gebaseerde relaties, brengt Surplus Authors meerdere kunstenaars bij elkaar, wiens getoonde werken de onderbelichte kanten van samenwerking blootleggen, zoals (kunst)historische en sociale schatplichtigheid, vertrouwen, vrijgevigheid, stimulatie, tegenstreving, of zelfs annexatie. Zonder specifieke situaties te schetsen, positioneert Surplus Authors zich tegen de achtergrond van de toename in samenwerking tussen instituten, als de beloofde manier om de huidige economische en politieke situatie te verlichten. Als mogelijk alternatief brengt Surplus Authors een andere kwestie voor het voetlicht: is samenwerking een doel op zich, of is het een subtiel en voortdurend proces waarin psychologische, intellectuele en politieke ontwikkelingen worden aangevochten en hersteld?

Over Prompts & Triggers

Ten tijde van de huidige en alomtegenwoordige crisis, al dan niet economisch, ecologisch, cultureel of spiritueel van aard, is het belangrijk om onszelf af te vragen waar we waarde aan kunnen en willen toekennen – vooral in een context die zo divers is als die van het Europese continent.
Terwijl er telkens verschillende, tegenstrijdige posities worden ingenomen op het wereldtoneel, lijkt het erop dat uiteenlopende belangen niet eenduidig te vatten zijn. De pogingen om het opkomende China en een sterk Turkije op afstand te houden en tegelijkertijd van hun economische groei te profiteren, zijn hier een voorbeeld van. Een andere ontwikkeling is de bewuste of onbewuste angst voor de toenemende verwachting om persoonlijke religie te onderwerpen aan de geseculariseerde samenleving. Prompts & Triggers is een reeks kunstprojecten die aandacht vragen voor dergelijke ontwikkelingen die aan kunnen zetten tot maatschappelijke onrust. Op die manier wordt er onderzocht of deze verdedigingsmechanismen wijzen op onderliggende verschillen, die eerst ontleed en onderzocht dienen te worden.