Op zondag 6 oktober nodigde Deirde M. Donoghue (kunstenaar, Rotterdam) Arahmaiani (kunstenaar, Indonesië) uit om een gesloten workshop te leiden bij Witte de With die fungeert als het tweede deel van haar onderzoeksproject (m)other voices: the maternal as an attitude, maternal thinking and the production of time and knowledge. Het doel van dit project is om te reflecteren op het moederfiguur, en om haar te beschouwen als actieve denker en voortbrenger van kennis, in plaats van als onderwerp van representatie of als een huiselijk, emotioneel personage. Het project ging in de zomer van 2013 van start in Kopenhagen in samenwerking met Witte de With, het kunstenaars collectief Oda Projesi (TR) en Astrid Noack’s Ateliers (DK) en zal deze herfst worden vervolgd bij Witte de With in Rotterdam.

Door het moederfiguur als een attitude te beschouwen die het zijn-in-de-wereld definieert, en het als een praktijk te zien die is samengesteld vanuit een ethiek van ultieme gastvrijheid tegenover ‘de ander’, onderzoekt (m)other voices de relaties tussen het moeder-zijn met haar ervaringen, denken, en tijd, en haar productie van kennis binnen de kunsten en daarbuiten.

Het project brengt wetenschappers, schrijvers, kunstenaars, curatoren en historici uit verschillende hoeken van de wereld samen en vindt plaats door middel van specifiek georganiseerde ontmoetingen, uitwisselingen en bijdragen tussen mensen van verschillende disciplines en achtergronden. Op 6 oktober werd Donoghue vergezeld door de Indonesische kunstenaar Arahmaiani als haar vriend, mede-reiziger en gids naar het Oosten. Tijdens de middag heeft ze de documentaire ‘The Great Mother’, door Rosemary Rawcliffe laten zien, die het verhaal vertelt van Gyalyum Chemo, de moeder van Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama. De deelnemers bediscussieerden vervolgens kwesties van moederschap en medeleven als houdingen ten opzichte van het ‘zijn’, en de relaties tussen vijandigheid, moederschap en ‘de Ander’.

Om de workshop in te luiden, werden de volgende vragen en teksten verstuurd naar de deelnemers:
– Op welke manieren kan het moederschap beschouwd of ingezet worden als een attitude?
– Hoe kan iemands moeder-zijn haar inzet van methodologie en productie vormgeven, beïnvloeden en informeren?
– Is het mogelijk om zoiets als ‘moederlijke ethiek’ te identificeren, hoe zou het zich kunnen manifesteren en hoe zou het kunnen worden uitgedrukt in relatie tot ethiek en politiek?
– Is er zoiets als moederlijke tijd en wat kan hieronder worden verstaan in relatie tot andere begrippen van tijd en ‘zijn’?
– Kan dit verschil een nieuwe relatie tegenover (het denken aan) tijd en ‘zijn’ teweeg brengen?
– Wat betekent ‘moeder’ voor jou?
– Is er een misverstand, een miscommunicatie tussen de moeder als een archetype en hedendaagse representaties en eigengemaakte representaties van de moeder?

De begeleidende korte teksten van Lisa Guenther verwijzen naar Derrida, Levinas en Arendt, die ieder de noties van het geschenk, gastvrijheid, geweld, wederkerigheid, anders-zijn, ethiek, zorg en economie van uitwisseling op eigen wijze behandelen. Gunther benadert deze schrijvers en de bovengenoemde noties vanuit een Westers, feministisch-kritisch perspectief.

  • Vita Activa: Labour, Work, Action, Lisa Guenther, The Gift of The Other: Levinas and the Politics of Reproduction, State University of New York, Press, Albany, 2006.
  • Derrida and The Gift of The Impossible, Lisa Guenther, The Gift of The Other: Levinas and the Politics of Reproduction, State University of New York, Press, Albany, 2006.
  • Cixous and The Gift of The Feminine, Lisa Guenther, The Gift of The Other: Levinas and the Politics of Reproduction, State University of New York, Press, Albany, 2006.
  • The Ethics and Politics of Maternity, Lisa Guenther, The Gift of The Other: Levinas and the Politics of Reproduction, State University of New York, Press, Albany, 2006.
  • Lisa Guenther, in HYPATIA vol. 21, no. 1 (Winter 2006).

De uitgenodigde deelnemers zijn: Anke Bangma, Lucy Cotter, Karin de Jong, Vanessa Lamounier de Assis, Liesbeth Levy, Riek Sijbring, Iva Supic Jankovic, Susana Pedrosa, Barbara Philipp, Ewoud van Rijn, Jack Segbars, Renée Turner, Louwrien Weijers, Kerstin Winkin, and Weronika Zielinska.

(m)other voices wordt geleidelijk aan openbaar voor publiek door middel van leesgroepen, waarvan de eerste begint op 22 oktober om 19 uur bij Witte de With.

Voor meer informatie, om je op te geven voor de onderzoeks- en leesgroepen of om de (m)other voices reader te ontvangen, neem contact op met [email protected].