Vrijdag 2 december

13.00 Bijeenkomst in Witte de With ( Witte de Withstraat). Minouk Lim en Minwhee Lee geven een korte introductie. Daarna wordt er samen geoefend. Indien je een muziekinstrument hebt, neem het mee.

14.00 De kunstenaar en deelnemers gaan de straat op om samen te zingen.

15.00 Terug naar Witte de With voor een verfrissing.

Richtlijnen voor International Calling Frequency

 • De intentie is om een hommage te brengen aan verlaten plekken en iedereen die ooit is verdreven, maakt niet uit in welke situatie.
 • Oefen het lied: kijk naar de video of bestudeer de partituur online.
 • Leg een tijd en plaats voor je opvoering vast en maak het bekend d.m.v. Social Media en andere online middelen.
 • Op locatie: vorm geen cluster maar laat ruimte tussen elkaar.
 • Deze uitvoering heeft als doel de overtuiging te creëren dat, hoewel je alleen op je plek staat, we allemaal samen zingen.
 • Het lied kan worden uitgevoerd met of zonder instrumenten, altijd op vrijwillige basis.
 • Verschillende interpretaties van het originele werk zijn welkom en worden zelfs toegejuicht.
 • Een van de deelnemers zal het startsein moeten geven.
 • Net als een zinkend schip dat een SOS signaal uitzendt, is dit lied een ‘calling frequency‘ om een wereld te bereiken waar iedereen van droomt. Het stuk begint met geneurie, heeft geen geschreven tekst en heeft geen voorkeur voor een bepaalde taal.
 • Wij raden iedereen aan zijn eigen tekst te schrijven voor de opvoering van het stuk.
 • Wanneer naar het lied wordt geluisterd, brengt het troost en geeft het moed aan iedereen die ooit werd verjaagd. Ontslag dat berust op discriminatie komt steeds vaker voor en zorgt ervoor dat wij de hoop beginnen te verliezen. Terwijl neoliberalisme ons gevoel voor compassie en herinnering met voeten treedt, zingen wij om onze verachting te laten horen.
 • Dit lied is opgedragen aan potentiële verbintenissen. Saamhorigheid wordt in deze situatie aangemoedigd.
—Downloads