Begin het weekend met een tentoonstellingslezing door kunsthistoricus Wouter Davidts, waarin hij een persoonlijke lezing geeft van Een tentoonstelling met een audioscript door Sarah Demeuse en Wendy Tronrud en een soundtrack door Mario García Torres in samenwerking met Sol Oosel.

Naar verluidt zegt de Franse kunstenaar Daniel Buren nooit nee tegen tentoonstellingsvoorstellen, tenzij de omstandigheden slecht zijn. Elke gelegenheid moet worden aangegrepen, elke kans moet worden genomen. Maar wat maakt de omstandigheden 'slecht'? Wanneer en waarom kan een kunstenaar terecht weigeren deel te nemen? Afgaand op het audioscript van de huidige tentoonstelling bij Witte de With, brengt deze lezing verschillende voorbeelden, verhalen, anekdotes en geruchten samen van kunstenaars die niet langer wilden deelnemen. Ze sloegen uitnodigingen af, besloten om buiten het systeem te stappen of trokken zich helemaal terug.

Neem deel aan Davidts’s associaties uit de kunstgeschiedenis, biografieën van kunstenaars, en zijn academisch onderzoek naar museum-architectuur, in deze tentoonstellingslezing over “dropping out”.