Kunstenaar Melvin Moti stelt, geïnspireerd door het werk van Brian Jungen, een cultuuroverschrijdend filmprogramma samen, met kunstenaarsfilms uit onder andere Marokko en Japan.

Brian Jungens praktijk overschrijdt culturele grenzen en brengt ogenschijnlijk onvergelijkbare elementen zoals “traditioneel” First Nations’ handwerk en hedendaagse conceptuele kunst samen . Het werk kijkt tegelijkertijd voor- en achteruit en toont hoe diep feitelijk Westerse en niet-Westerse culturen met elkaar verweven zijn.

Kunstenaar Melvin Moti heeft een vergelijkbare aanpak, al verschilt de uitkomst sterk van Jungens werk. Benieuwd naar de raakvlakken tussen hun beider werk heeft Witte de With Moti gevraagd, als autonome opdracht, een reactie te geven op de tentoonstelling. Moti presenteert een programma dat door middel van film- en muziekfragmenten het thema interculturele identiteit onderzoekt.

Moti is geboren in 1977 in Rotterdam. Opgeleid aan de kunstacademie in Tilburg en post-doctoraal aan De Ateliers in Amsterdam. Zijn werk wordt regelmatig vertoond in binnen- en buitenland.