Programma
19:00 Deuren open
19:30 Deschooling / Deskilling, lezing Vivian Sky Rehberg (gepresenteerd door Witte de With)
20:30 t.z.t., door Sophie Krier (gepresenteerd door TENT)
21:05 Filmvertoning Rehearsing Revolution en boekpresentatie Authentic Boys
21:25 Performance door Authentic Boys
21:30 Afsluiting in de Consensus Bar

Deschooling / Deskilling
De termen ‘deschooling’ (ontscholing) en ‘deskilling’ (het afleren van vaardigheden) gaan binnen de hedendaagse kunst uit van de mogelijkheid om te kunnen vergeten – zowel het vergeten van gevestigde onderwijsmethodes binnen gesloten structuren en hiërarchieën, als het vergeten van vaardigheden en competenties die aangeleerd worden om onaangesproken artistieke bronnen te benutten.De lezing van Vivian Sky Rehberg belicht deze termen en gaat na hoe ze weerslag vinden binnen onze discussies over kunsteducatie, de recente pedagogische wending binnen de hedendaagse kunst en de wens van de afgelopen decennia om alternatieve educatiemodellen op te zetten. Op deze manier zal Rehberg de ideologische implicaties van ‘deschooling’ en ‘deskilling’ als radicale artistieke en educatieve modellen binnen het neoliberalisme uiteenzetten en tegelijkertijd de vraag stellen: wie (of wat) is er het meest gebaat bij ‘deschooling’ en ‘deskilling’?

Re-Public
Overdracht is altijd van belang voor kunstreceptie, maar opvallend is dat kunstenaars de laatste jaren binnen hun werk overdrachtsmodellen ontwikkelen. Zo ook kunstenaar/ontwerper Sophie Krier die samen met TENT een jongerenproject ontwikkelde, waarin afstand wordt genomen van het streven naar een meetbaar einddoel. Drie maanden lang werkt een groep jongeren in TENT zonder vooraf bepaald doel; alles wat onderweg wordt gevonden kan aanleiding zijn voor de start van een creatief proces.
Vorig jaar september presenteerde het collectief Authentic Boys in TENT Rehearsing Revolution, een project waarin scholieren werden aangezet te rebelleren tegen hun eigen gewoontes en grenzen te overschrijden. De opzet van het project was als een wetenschappelijk meerkeuzespel, waarin zowel ambities als fysieke capaciteit getest werden. Het resultaat van dit onderzoek is samengebracht in de publicatie Rehearsing Revolution die deze avond wordt gepresenteerd.
Voertaal: Nederlands