Kunstenaar en schrijver Alexandre Singh haalt tijdens deze Causerie opnieuw het verleden naar het heden door het zangkoor uitvoerig uit te lichten. Griekse tragedies en komedies uit de vijfde eeuw voor Christus maakten namelijk altijd gebruik van een zangkoor; een aantal acteurs sprak gezamenlijk met één stem en voorzag op deze manier de acties van de hoofdrolspeler van commentaar en kritiek. Gedurende dit evenement wordt de rol van het koor in dergelijke komedies en tragedies onderzocht en besproken. Ook wordt de ontwikkeling van de stem in de operageschiedenis en Nietzsches gedachtegoed over de rol van de stem in zijn bekende boek De geboorte van een tragedie uitgebreid besproken.

Graham Ley (Universiteit van Exeter) over het zangkoor in klassiek drama.
Claudio Vellutini (PhD-kandidaat Muziekgeschiedenis en –theorie, Universiteit van Chicago) over de geschiedenis van opera.
Peter de Graeve (Universiteit van Leuven) over Friedrich Nietzsche en muziek.
Alexandre Singh wordt in zijn gesprekken vergezeld door Adam Kleinman (schrijver en redacteur online publicaties, Witte de With) en filosoof Liesbeth Levy.

13 uur: een prelude door dichter Anne James Chaton.
Anne James Chaton is net een menselijke synthesizer, een dichter en performer die zijn poëzie in een constante, haast robotachtige manier van spreken voordraagt. Chaton heeft een multipolair oeuvre tot stand gebracht, welk hij baseerde op zijn onderzoek naar tekstueel materiaal dat het leven van alledag vormgeeft.
De prelude van Anne James Chaton wordt gepresenteerd in samenwerking met De Player.

Binnenkort

16 februari 2013 – Woody Allen;
16 maart 2013 – Scatology.

Over de Causeries

Witte de With Center for Contemporary Art presenteert de Causeries als onderdeel van de totstandkoming van Alexandre Singhs ambitieuze toneelstuk The Humans in 2013. De titel van de serie Causeries is afgeleid van het Franse werkwoord causer – praten of kletsen – en geeft aan dat de reeks bestaat uit een aantal intieme discussies. Hierin zal Singh uitweiden over de centrale thema’s van The Humans, variërend van kosmologie en kosmogonie tot picturale satire, dans, drama en religie. In tegenstelling tot traditionele lezingen en symposia zijn de Causeries bedoeld als informele gesprekken tussen de kunstenaar en een expert op een bepaald gebied. Op deze manier wordt niet alleen Singhs artistieke proces intellectueel verrijkt, maar ook de onderliggende thematiek van The Humans gedeeld met het publiek.

Over The Humans

Met ‘schepping’ als centraal thema en de antieke Griekse komedies van Aristophanes als inspiratiebron speelt The Humans zich af in een tijd voor het ontstaan van de Aarde, in een protowereld bevolkt door geesten, goden, ambachtslieden en mannen van klei en gips. Het project van beeldend kunstenaar en schrijver Alexandre Singh omvat een toneelstuk dat op locatie in Witte de With geproduceerd wordt en in de lente van 2013 zal worden opgevoerd. Tevens maakt de serie maandelijkse Causeries deel uit van The Humans, geïnspireerd door de rekwisieten die Singh produceert.

—Ondersteund door

Institut Francais