Lezing Angela McRobbie: Creative Labour in the Modern Work Society

Waarom is het concept creatieve economie voor overheden in de laatste jaren zo belangrijk? Welke groepen binnen de bevolking zijn onder de aandacht gekomen om voor de creatieve economie getraind en opgeleid te worden? Waarom hebben universiteiten en kunstacademies zo’n prominente plaats ingenomen in deze tijden van voortdurende ‘kennisoverdracht’? In deze lezing zal een reeks onderwerpen aan bod komen, waaronder:

  • de kunstenaar als menselijk kapitaal
  • het geslacht van post-fordisme
  • de politiek van sociaal ondernemen
  • de toekomst van ‘projecten’
  • “creativity dispositif as labour reform”

Dit symposium is een onderdeel van Studium Witte de With, het hoger onderwijs platform voor kunst en theorie van Witte de With. Studium Witte de With wil als een burg fungeren tussen verschillende gebieden van kennis binnen het hoger onderwijs. Studium Witte de With presenteert lezingen, debatten, workshops en andere programma’s in samenwerking met partnerinstellingen, waarmee dit programma geworteld kan raken in het curriculum van universiteiten en academies.

—Ondersteund door

het Erasmus Trustfonds