Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst in Rotterdam zoekt nieuwe leden voor de raad van toezicht. De ideale kandidaten zijn geïnteresseerd in hedendaagse kunst en cultuur, zijn geïnteresseerd in het ontwikkelen van een betekenisvolle relatie met een culturele instelling met een lokaal en wereldwijd bereik; en hebben professionele ervaring met institutionele ontwikkeling. Dit zijn onbezoldigde posities. Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Bestuursvergaderingen vinden gemiddeld viermaal per jaar plaats en worden in het Engels gehouden.

Naast de bovengenoemde interesses, voldoet de ideale kandidaat ook aan twee of meer van deze kenmerken: (a) is een expert in kunst- en architectuurgeschiedenis; (b) is geïnteresseerd in de geschiedenissen en de huidige debatten over culturele representatie; (c) kan advies geven over juridische zaken; (d) maakt deel uit van een ondernemersnetwerk en/of heeft een sterk sociaal netwerk. Wij ontvangen graag uw motivatiebrief, inclusief een introductie die ingaat op het gewenste profiel zoals hierboven beschreven (niet langer dan twee pagina's).

Motivaties zullen worden beoordeeld door de huidige leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de instelling. Daarnaast staan de leden van de raad van toezicht de directeur bij met advies. De leden van de raad van toezicht hebben samen zowel de expertise als de vereiste brede kennis. De gewenste omvang en samenstelling van de raad van toezicht worden beschreven in het reglement van de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen na afloop van deze termijn twee keer herkozen worden.

Uw motivatie ontvangen we graag via email: [email protected], met als onderwerp "raad van toezicht”.