De instelling die voorheen Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst (FKA WDW) heette, nodigt u uit voor de openbare evaluatie van het initiatief tot naamsverandering. Dit programma vindt plaats op zaterdag 26 september 2020 om 15, 17 en 18:30 uur; Witte de Withstraat 50 in Rotterdam. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Reserveren is mogelijk via onze website.

Tijdens deze openbare evaluatie zal de directeur van FKA WDW, Sofía Hernández Chong Cuy, de bevindingen presenteren van de online enquête en de openbare forums van het initiatief tot naamsverandering; en de drie naam opties die door ons in overweging worden genomen. Dit programma zal een gelegenheid zijn om vragen te stellen en gedachten te delen.

Voordat de openbare evaluatie plaatsvindt zal er op woensdag 23 september 2020 een vergadering plaatsvinden met de adviescommissie. De adviescommissie is samengesteld uit gerespecteerde personen binnen de culturele sector en nieuwe toonaangevende personen in de kunsten: Jannelieke Aalstein, Leal Arazzi van Herwaarden, Clara Balaguer, Liesbeth Bik, Yahaira Brito Morfe, Willem de Rooij, Sasha Huber, Stijn Kemper, Iris Kensmil, Louise Mitchell, Tumelo Mosaka, Willem Philipsen en Kees Weeda (biografieën vindt u hier). De adviescommissie zal FKA WDW begeleiden in haar proces van institutionele transformatie en overleggen over de nieuwe naam. Het advies van de commissie zal tijdens de openbare evaluatie gepresenteerd worden.

Het in 2018 aangekondigde initiatief tot naamsverandering houdt in dat FKA WDW een meer gastvrije instelling wordt. Op de agenda staat onder meer: om van binnenuit te diversifiëren, met betrekking tot werving van personeel en de raad van toezicht, de onderzoeksperspectieven en het programma-aanbod; het betrekken van gemeenschappen en belanghebbenden die inclusief en representatief zijn voor de culturele diversiteit in de stad Rotterdam; het produceren en delen van nieuwe kennis over de artistieke ecosystemen die in de instelling ingebed zijn, lokaal en wereldwijd; het onderschrijven en bevorderen van antiracisme op het gebied van kunst, en; het hernoemen van de instelling.

Op 30 september 2020 zal Hernández Chong Cuy de bevindingen en het verslag van de openbare evaluatie aan de raad van toezicht van de instelling voorleggen: Fariba Derakhshani, Timme Geerlof, Stijn Huijts, Annet Lekkerkerker (voorzitter), Gabriel Lester, Annuska Pronkhorst en Katarina Zdjelar. Een nieuwe naam voor de instelling zal tijdens deze vergadering worden bekrachtigd en uiteindelijk in werking treden op 27 januari 2021. De naamswijziging werd in 2017 aangewakkerd door een 'Open Brief aan Witte de With'.

Gedetailleerde informatie, inclusief tijdlijnen over de transformatie, zijn online beschikbaar op: change.wdw.nl.