Over—Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds
M
M
Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds

Het De Gijselaar-Hintzenfonds dankt zijn naam aan twee bemiddelde vrouwen, Theodora Clementine de Gijselaar en Johanna Dorina Hintzen. Zij brachten in 1935 hun vermogen onder in een stichting, het Lichtbeeldeninstituut, die ten doel had ‘de volksontwikkeling te bevorderen. De eerste voorzitter was prof. dr J.Q. van Regteren Altena, toenmalig directeur van het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Uit deze stichting is het huidige fonds voortgekomen.