Over—NAi Rotterdam
M
M
NAi Rotterdam

Het NAi (Nederlands Architectuurinstituut) is sinds 1993 gehuisvest in een markant gebouw, ontworpen door Jo Coenen, gelegen aan de rand van het Museumpark in het centrum van Rotterdam. In het NAi Rotterdam worden belangrijke archieven en collecties bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Op 1 januari 2013 is uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, Het Nieuwe Instituut ontstaan.

hetnieuweinstituut.nl