Over—J.E. Jurriaanse Stichting
M
M
J.E. Jurriaanse Stichting

J.E. Jurriaanse Stichting werd in 1961 opgericht door de Rotterdamse fabrikant Jan Jurriaanse. Hij werd op 17 december 1906 in Rotterdam geboren en was directeur/eigenaar van werktuigenfabriek Wijnmalen & Hausmann N.V. Zijn huwelijk met Hanny Steenkamp bleef kinderloos. Bij het overlijden van Jurriaanse in 1991 erfde J.E. Jurriaanse Stichting het gehele vermogen. In de statuten van de stichting stond dat het bestuur van Volkskracht voortaan het college van regenten moest benoemen.