Over—Erasmus Universiteit Rotterdam
M
M
Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam is de universiteit van Rotterdam. De universiteit is vernoemd naar de Rotterdamse humanist Desiderius Erasmus.
De universiteit beschikt in Rotterdam over twee locaties en het onderwijs en onderzoek zijn geconcentreerd in vier expertisegebieden:
Gezondheid – Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen/Erasmus MC en instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Welvaart – Erasmus School of Economics en Rotterdam School of Management, Erasmus University
Bestuur – Erasmus School of Law en Faculteit der Sociale Wetenschappen
Cultuur – Erasmus School of History, Culture and Communication, Faculteit der Sociale Wetenschappen en Faculteit der Wijsbegeerte

www.eur.nl/