Tina Rahimy
M
M
Tina Rahimy

Dr. Tina Rahimy is politiek-filosoof. Sinds 2016 is ze lector Sociaal werk bij Hogeschool Rotterdam. Haar onderzoek valt binnen de onderzoekslijn Inclusie van Kenniscentrum Talentontwikkeling. Ze heeft gestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit. Haar promotieonderzoek richtte zich op verschillende vormen van politiek handelen met betrekking tot insluiting en uitsluiting. Zij is al een aantal jaar betrokken bij onderzoek en onderwijs aan de Erasmus Universiteit en diverse hogescholen. Rahimy was eerder actief bij de stedelijke ontwikkelingen met betrekking tot kunst en cultuur.