Ritu Sarin
M
M
Ritu Sarin

Ritu Sarin en Tenzing Sonam maken al meer dan 20 jaar films over Tibetaanse onderwerpen. Met hun werk bevragen, documenteren en reflecteren ze op de verschillende kwesties waarmee de Tibetaanse diaspora geconfronteerd wordt, van ballingschap en culturele identiteit tot politieke situaties. Daarbij vermijden ze bewust de geromantiseerde en exotische representatie van de Tibetaanse cultuur zoals die geworteld is binnen de Westerse verbeelding, door juist een intieme, gevoelige en realistische benadering als uitgangspunt te nemen.
Ze werken onder hun film bedrijf, White Crane Films en hebben als zodanig verscheidene documentaires geproduceerd en geregisseerd, waaronder: The Reincarnation of Kensur Rinpoche (1991); The Trials of Telo Rinpoche (1993); A Stranger in My Native Land (1997); en The Schadow Circus: The CIA in Tibet (1998). In 2005 voltooiden ze de speelfilm Dreaming Lhasa, geproduceerd door Jeremy Thomas en Richard Gere.