Pamela Rosenkranz
M
M
Pamela Rosenkranz

Pamela Rosenkranz werd geboren in 1979 Uri, Zwitserland. Ze woont en werk in Zürich en Amsterdam. Na het behalen van haar Master of Fine Arts aan de Academie voor Schone Kunsten in Bern in 2010 voltooide Rosenkranz het tweejarige residentieprogramma aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam (2010-2012). Uitgaande van haar diepgravende onderzoek op het gebied van onder meer marketing, geneeskunde, filosofie en religie, raken de werken van Rosenkranz aan complexe kwesties met betrekking tot het menselijk bestaan, in wat zij noemt een "mens-onverschillig universum", evenals aan globalisering en consumentisme. Recente tentoonstellingen en projecten zijn Being There, Louisiana Museum of Modern Art, Denemarken (2018); To See or Not to Be, Kunsthalle Mainz, Duitsland (2017); Alien Culture, GAMeC, Italië (2017), en Inhuman, Fridericianum, Kassel (2015).