Marieke Dhont
M
M
Marieke Dhont

Marieke Dhont (’s-Hertogenbosch, 1987) behaalde een Master in Culturele Studies en in Taal- en Letterkunde (Grieks-Latijn) aan de KU Leuven. Momenteel is zij als doctoranda in de bijbelwetenschap verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, waar zij een proefschrift voorbereidt over het gebruik van stijlfiguren in de Septuagint van het boek Job. Ze doceert tevens het college Inhoud en Theologieën van het Oude Testament en is redactielid van het tijdschrift Ezra.