Juanita Lalji
M
M
Juanita Lalji

Juanita Lalji is andragoge en voormalig activist voor de Landelijke Organisatie van Surinamers in Nederland (LOSON), een door de Surinaamse gemeenschap gerunde organisatie uit de jaren 70 en 80, die opkwam voor gelijke rechten.