Hans Ausloos
M
M
Hans Ausloos

Hans Ausloos (geb. 1969, Tienen) is hoogleraar in de Godgeleerdheid aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Université catholique de Louvain in België, waar hij verscheidene cursussen doceert over het Oude Testament. In 1997 verdedigde Ausloos zijn proefschrift Deuteronomi(sti)sche elementen in Genesis-Numeri. Een onderzoek naar criteria voor identificatie op basis van een literaire analyse van de epiloog van het ‘Verbondsboek’ (Exodus 23,20-33) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) waarin hij de karakterisering van de deuteronomische taal binnen het literaire corpus van Genesis-Numeri behandelt. Sinds 2010 is hij als Chercheur qualifié verbonden van het Belgische Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS).