Christian Nyampeta
M
M
Christian Nyampeta

Christian Nyampeta werkt tussen het veld van kunst, design en theorie, op zoek naar een nieuw narratief van How To Live Together. Zijn voortdurende activiteiten bevatten bijeenkomsten van People Who Think Together Dance Together (2018) in Centre d’art Waza in Lubumbashi in Congo, als onderdeel van de onderzoekstentoonstelling en leerprogramma’s van Another Roadmap for Art Education die de intellectuele geschiedenissen van Cairo, Kampala, Lubumbashi, Maseru en Johannesburg bevatten. De daaruit voortvloeiende activiteiten zijn onder andere A Flower Garden of All Kind of Loveliness Without Sorrow, uitgevoerd in opdracht van Contour Biennale 9. Nyampeta is daarnaast verantwoordelijk voor Radius, een online en soms onbewoonbaar radiostation, hij brengt de Nyanza Working Group of Another Roadmap School bijeen, en hij is bezig zijn PhD in Visual Cultures op Goldsmiths University of London af te ronden.