Birgit Donker
M
M
Birgit Donker

Birgit Donker is directeur van het nieuwe Mondriaan Fonds, het landelijk stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, dat is ontstaan uit de fusie van het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting. Donker studeerde Nieuwe en Theoretische geschiedenis met kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, journalistiek aan de École Superieure de Journalisme in Parijs en volgde de postdoctorale studie ‘Analyse du monde actuel’, eveneens te Parijs. Ze heeft NRC Handelsblad geleid als hoofdredacteur tussen 2006 en 2010, en voor haar aanstelling als directeur van het Mondriaan Fonds was zij kunstverslaggever bij NRC Handelsblad.