Bernadette Leclercq-Neveu
M
M
Bernadette Leclercq-Neveu

Bernadette Leclercq-Neveu (geboren in 1847, Frankrijk) is een professor aan de École Normale Suypérieure, Parijs, in het departement dat zich richt op de Klassieken. Ze is gespecialiseerd in de orale tradities van het oude Griekenland, met name het epos, de lyriek en de tragedie en in theorieën over mythen in zowel Griekenland als elders, met een speciale interesse voor Levi-Strauss’s theorieën. Ze studeerde aan de École Normale Supérieure en de Sorbonne, en behaalde haar doctoraat met een proefschrift over de Homerische lofzang op Demeter aan de École Pratique des Hautes Études en de École des Hautes Études en Sciences Sociales in Parijs (1981). Momenteel is ze een lid van Centrum Louis Gernet, een centrum voor vergelijkende studies naar oude beschavingen, onderdeel van de École des Hautes Études en Sciences Sociales.