An Architektur
M
M
An Architektur

An Architektur is een tijdschrift dat zijn thuisbasis heeft in Berlijn en zich richt op de inrichting en het gebruik van de gebouwde omgeving. De benadering van An Architektur is interventionistisch. Iedere publicatie legt onverwachte verbanden en onderzoekt de ruimtelijke ordening door specifieke architectonische situaties te analyseren en zo nieuwe definities uit te testen. An Architektur zoekt naar oplossingen en alternatieven.