Alexander Verpoorte
M
M
Alexander Verpoorte

Alexander Verpoorte (geboren in 1968, Nederland) is professor verbonden aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit van Leiden. Hij behaalde zijn PhD in paleolithische archeologie in 2000 aan de Universiteit van Leiden en specialiseerde zich in de origines van de moderne mens, kunst uit Centraal Europa ten tijde van de vroege IJstijd, archeologie van de Neanderthalers en hun voorvaderen in Noord-West Europa.