Lezingen die plaatsvonden in Witte de With in 1990.