Saâdane Afifs tentoonstelling Technical Specifications in Witte de With (13 juni – 24 augustus 2008) was zowel een im- als explosie van zijn artistieke praktijk: hij reduceerde zijn eigen werk tot de som der delen, maar boorde tegelijkertijd nieuwe interpretaties, nieuwe uitvoeringen en nieuwe doelgroepen aan, voorbij de muren van de tentoonstellingsruimte.

Deze monografie lijkt precies dat moment van im- of explosie te vangen, door de visuele documentatie van de tentoonstelling en de inhoud van de radio show 53’56” & Some Words…, die uitgezonden werd tijdens de tentoonstelling via FM 107.5, maar nu als internetradio wordt aangeboden via www.technicalspecifications.net.

Ingaand op vele aspecten van artistieke Afifs praktijk en een formele vorm gevend aan de complexe relaties waaruit zijn werken gevormd worden, bestaat het boek uit een aantal afzonderlijke maar verwante delen, elk ontworpen om een ander aspect van dit prisma-achtige project te openbaren. Gestructureerd bijna als Russische pop, het boek-binnen-een-boek, wordt in Lyrics: Process geopenbaard hoe de vroege werken van Afif de kern van zijn recentere praktijk vormen. Alle CDs die Afif tot op heden heeft uitgegeven zijn gecatalogiseerd, het gehele delegatieproces waarmee zij tot stand komen documenterend.

Twee schrijvers zijn uitgenodigd te reageren op de tentoonstelling.
In zijn poging de ontwikkeling van de modus operandi van Afif over de loop van de afgelopen vijf jaar te volgen, stelt Daniel Baumann dat Afif 'niet hoofdzakelijk uit is op het bezetten van posities maar veel meer geinteresseerd is in het creëren van platforms en het onophoudelijk blootstellen van zijn methode aan een nauwkeurig onderzoek, vergelijkbaar met een open source software ontwikkelingsproject. Baumann erkent dat niettemin het werk van Afif`niet het product van een anonieme gemeenschap is, maar- in tegendeel- zorgvuldig door hem wordt ontwikkeld en gedirigeerd.

Ina Blom brengt haar uitgebreide kennis over geluid in stelling om het tentoonstellingsproject van Afif te duiden als een `akoestische spiegel, gerelateerd – zij het slechts metaforisch – aan een soort apparaten dat opgeld deed in de vroeg 20ste eeuwse oorlogstechnologie’.