Deze publicatie, op het kruispunt van de filosofie, esthetica en kunstgeschiedenis, bundelt een reeks creatieve reacties op de recente speculatieve wending in de continentale filosofie. Filosofen, kunsthistorici en architecten proberen om verder te gaan dan de loutere complementariteit van filosofie en kunstgeschiedenis en bespreekt beeldende kunst, architectuur, film, dans, nieuwe media en de verscheidene filosofische trajecten waarmee deze kunstvormen verbonden zijn. Dit boek biedt een genealogie van speculatieve kunstgeschiedenis en een experimenteel en provocerend discours van nieuwe kunstgeschiedenissen.

Speculative Art Histories volgt op de gelijknamige leesgroep en symposium in 2013, georganiseerd door Samuel Saelemakers (Curator, Witte de With) en Sjoerd van Tuinen (Assistent Professor Filosofie, Erasmus University Rotterdam).

‘De essays in dit urgente boek vervullen een tweevoudige rol: ze bespreken object-georiënteerde filosofie, anti-correlationele esthetica en het non-humane, maar de auteurs adresseren tevens de rijke traditie waarin kunstgeschiedenis zelf altijd reeds de speculatieve en inventieve aard van kunst omarmt. Verplichte lectuur voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst en het diverse verleden van kunstgeschiedenis.’

— Simon O’Sullivan, Professor of Art Theory and Practice Goldsmiths College, University of London