Witte de With wordt vaak aangeprezen als de meest internationaal georiënteerde kunstinstelling in Rotterdam, maar het is onmogelijk te begrijpen wat dit inhoudt zonder een nadere blik te werpen op deze Nederlandse stad. Rotterdam wordt vaak omschreven als de stad met de grootste etnische diversiteit in Nederland en als een van de meest cultureel diverse steden van Europa. Wat moeten we ons hierbij voorstellen en bovendien, hoe kunnen we dat tot uitdrukking brengen? Sinds najaar 2007 heeft Witte de With een reeks boeken uitgebracht die zich richt op Rotterdam: elk boek draagt de visie uit van een kunstenaar-fotograaf die een sterke band heeft met de stad. Sommige van de boeken bevatten tevens geschreven bijdragen en bieden zo een platform aan nieuwe literaire stemmen. Als geheel geeft deze reeks boeken een beeld van de stad Rotterdam en haar sterk uiteenlopende personages. De reeks bevat kunstenaarsboeken door Bas Princen, Otto Snoek, Susanne Kriemann, Lidwien van de Ven en Erik van Lieshout.