Autoriteit de macht ontnemen is Avital Ronells reactie op Witte de Withs uitnodiging te reflecteren op macht en autoriteit in ons tijdperk. Ronell heeft veel kwesties rondom autoriteit bestudeerd en dit uitgebreide essay is grotendeels een samenvatting van jarenlang onderzoek. Het is tevens een gedurfde speculatie over – en misschien zelfs een actief voorbeeld van – dimensies van de democratische praktijk, zoals verlangen en jouissance, die vaak over het hoofd worden gezien.

Terwijl ze de afwezigheid van autoriteit of de talloze crises van autoriteit in onze tijd observeert, vraagt Ronell ons de ‘desastreuze gevolgen van het opgeven van autoriteit, hetzij die van God of van de natiestaat, of van alles dat wordt geïnsinueerd door de afbrokkelende goddelijke status van het kunstwerk’ te overwegen, maar ze haast zich niet de leegte te vullen. Veeleer behandelt haar essay de kwestie van autoriteit met karakteristieke wijsheid, gevatheid en een avontuurlijke geest, met een oversteek naar het gedachtengoed van Hannah Arendt, Walter Benjamin, Sigmund Freud, Franz Kafka, Alexandre Kojève, Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe en Jacques Derrida. Onderweg stuit ze op een splitsing waar filosofie, psychoanalyse en politiek uiteen wijken, precies op het gebied van autoriteit en de rol van de vader als niet te onderdrukken bewaker van autoriteit. Ze blijft hier lang genoeg hangen voor een beschouwing op de bredere implicaties van de intellectuele gevechten, die ze verkent in het academische discours, over de verwachtingen en beperkingen van de hedendaagse democratie.

Het gros van haar schrijfwerk verrichtte Ronell in de herfst van 2011, (ironisch genoeg) juist toen orkaan Irene door haar nieuwe thuisstad New York raasde en stroomstoringen veroorzaakte. De geladen sfeer is tastbaar in haar vonkende proza, net als de stromen van de geschiedenis die nog altijd van invloed zijn op de dagelijkse gang van zaken in de wereld. De recente democratische omwentelingen in het Midden-Oosten en het opkomen van de Occupy-beweging in het trans-Atlantische gebied kunnen zo opnieuw beschouwd worden als ontwikkelingen die de veelzijdige crisis van autoriteit definiëren.

Een dergelijke bruisende schrijfstijl is bijzonder moeilijk te vatten in een vertaling. Witte de With Publishers had het voorrecht te mogen samenwerken met Vincent W. J. van Gerven Oei, een PhD-student van Ronell aan de European Graduate School, die bovendien op royale wijze de kennismaking met zijn professor en collega mogelijk maakte. Naast het Engelse origineel Powering Down on Authority presenteert Witte de With Publishers aldus vol trots Autoriteit de macht ontnemen, de eerste Nederlandse vertaling van Avital Ronells werk.

Deze titel te kopen:
iOS
Kindle