Witte de With en DE PLAYER zetten hun samenwerking tussen geluids- en beeldende kunst voort en presenteren NOISE AS NEW POLITICS, een vinylplaat en met een bijbehorend essay van de Chinese geluidskunstenaar Yan Jun. De gelimiteerde editie van deze vinylplaat is voor 22 euro verkrijgbaar bij Witte de With en kan ook besteld worden via de website van DE PLAYER.

Deze vinylplaat volgt naar aanleiding van Witte de With’s tentoonstelling Dai Hanzhi: 5000 Artists en is een weergave van de recente geschiedenis van de geluidskunst in China. Dai Hanzhi: 5000 Artists vertelde het verhaal van Hans van Dijk (Chinese naam Dai Hanzhi) en zijn baanbrekende rol in de hedendaagse Chinese kunst. Van Dijk was niet alleen curator en galeriehouder, maar stelde ook een indrukwekkend archief samen met meer dan 5000 kunstenaarsnamen, een documentatie van het werk van moderne en hedendaagse kunstenaars die tussen 1880 en 1980 geboren zijn.

Zoals Yan Jun in zijn essay schrijft, bevat Van Dijk’s archief echter geen werk van geluidskunstenaars. Terwijl de wereld vol is met onbekende en ongeschreven verhalen, voegt Yan Jun’s essay een volgend deel toe aan de geschiedenis van de Chinese kunst.

Het essay Noise as new Politics past heel goed bij de doelstellingen van DE PLAYER en diens serie getiteld Department of Public Sound, die zich richt op de sociale en technische aspecten van het geluid en de taal. Het uitgangspunt vanwaar Yan Yun de kwestie van geluiden benadert is zowel interessant als poëtisch. De focus ligt niet letterlijk op de geluidsscène als een cliché of illustratie, maar onderzoek de betekenis van geluid in essentiële onderdelen van het leven, zoals communicatie, rituelen en betekenis, en toont ons de ontwikkeling van machtsverhoudingen en de maatschappij. In dit essay probeert Yun niets vast te leggen, maar inzicht te geven en daarmee hulpmiddelen aan te reiken voor reflectie. ‘Poëzie is de nieuwe politiek’ vormt de kern van de serie en toont ons het belang van creativiteit in de samenleving. In die zin is burgerlijke ongehoorzaamheid de fundering van de evolutie, zowel op een maatschappelijk als een persoonlijk niveau. Conventies doorbreken is alleen mogelijk als we verwarring deel uit durven te laten maken van ons dagelijks leven en inzicht. De bijbehorende vinylplaat biedt heldere voorbeelden van dit idee.