Het boek Under Fire 2 is het tweede deel van het Under Fire project. Het bevat een geredigeerde compilatie van de online discussies die plaatsvonden in de periode september – december 2004 tussen politici, theoretici, critici, kunstenaars en journalisten uit het Westen en het Midden-Oosten. De discussies werden gemodereerd door Jordan Crandall. In dit boek is het materiaal niet chronologisch geplaatst maar volgt het de thema’s die voortkwamen uit deze discussies.

Under Fire is een project van Jordan Crandall, samengesteld door Witte de With Center for Contemporary Art, in samenwerking met V2_Instituut voor Instabiele Media, Rotterdam. Under Fire is een project dat de organisatie en representatie van gewapende conflicten onderzoekt. Binnen het project werd er gekeken naar opkomende gemilitariseerde instanties. Hierbij onderzoekt het project de karakteristieken van deze opkomende machten en de verschillende verzetsvormen, en bekijkt het de context van geweldspiralen binnen een globaal systeem. Ook wordt de rol beschreven die representatie kan spelen bij het creeren van symbolische betekenis en het instigeren van verandering, waarbij het de manier waarop geweld wordt gematerialiseerd in zowel de actie als in beeld verkent. Het project gaat in op culturele denkbeelden van conflicten en dieper liggende waarheden die over collectieve identiteit en agressie ontdekt kunnen worden. Door middel van deze benadering probeert Under Fire een discursief gebied te reconstrueren dat nieuwe inzichten kan bieden in de karakteristieken van geweld.

Het boek Under Fire 2 is opvolger van de publicatie Under Fire 1, welke een geredigeerde compilatie was van de online discussies die plaats vonden in de periode januari – april, 2004.